Standardinstallation

24-010

Ny

Standardinstallation

En del i verksamheten är bifirman Värmepumpsforum Installation, och i denna verksamhet erbjuder vi installation av luftvärmepumpar i Piteå med omnejd. 

Energibutiken.se ägs och drivs av Web Info Quality EU AB. Företaget har en mängd verksamheter som ni kan läsa mer om på vår hemsida www.webiq.se

Mer detaljer

6 995,00 kr

Mer information

Standardinstallation

Standardinstallation innebär:

 • Rör, plastkanaler samt väggkonsol med vibrationsdämpare av gummi max 5 meter rör, vid rörlängder utöver detta tillkommer 300 kr/meter.
 • Utedelens placering max 1,5 meter över marknivå.
 • Innedelens placering minst 5-10 cm från innertak, beroende på modell och max 3 meter över golv.
 • 1 håltagning/innedel i material: trä, tegel (ej bränt) eller leca, för övriga material sker pristillägg i förhållande till utökade arbetstid eller enligt överenskommelse.
 • Igångsättning för test av värmepump samt instruktion till kund om handhavande.
 • Grovstädning samt bortforsling av emballage.
 • Elinstallation: Vi ansluter värmepumpen till brytare monterad vid maskinens utedel, alternativt till stickpropp (skarvkabel ansluten till jordat uttag måste finnas på plats om det inte finns jordat uttag i närheten av där utedelen skall placeras).
 • Tätning av väggenomföring sker med latexfog eller fogskum.
 • Nedmontering av befintlig luft­luftvärmepump: Ja, om den fungerar och sitter på den plats där den nya ska installeras. Mot kostnad, om den är trasig och/eller sitter på annan plats än där den nya skall installeras. (Trasig värmepump innebär att vi måste evakuera och omhänderta köldmediat innan vi kan demontera maskinen – tillägg 995 kr inkl moms)

Vad ingår inte?

 • Installation på plats utan farbar väg.
 • Vi ersätter/åtgärdar inte eventuella urslag/skador som kan uppstå på fasaden vid håltagning.
 • Montering av tillbehör, såsom värmepumpstak och skydd ingår inte i standardinstallation om våra priser inte uttryckligen inkluderar installation.
 • Bortforsling av nedmonterad ­luftvärmepump ingår inte.
 • Om väggen består av betong, eternit, puts eller timmer så tillkommer kostnader för detta, specificeras på plats eller utförs av fastighetsägaren.
 • Idrifttagande av wifi ingår inte, vi installerar och aktiverar wifi modulen, men då internetuppkopplingen, installation av app samt de inställningar för bredband och wifi som kan behöva göras kan vara tidskrävande i vissa fall så gör vi bara detta efter överenskommelse om ersättning för nedlagd tid.

Pristillägg för tillbehör

 • Värmepumpstak: 500 kr inkl moms men utan montering, 895 kr inkl montering och moms.
 • Wifi-modul till Daikins luftvärmepumpar: Begär offert
 • Vibrationsdämpare premium, stålfjäderdämpare som minskar stomljud som kan uppstå vid montering på väggkonsol. 500 kr inkl moms och montering.
 • Elinstallation av behörig elektriker (Piteå med ca 4 mils radie) 1000 kr inkl moms.

Vårt pris för standardinstallation ligger lägre än vad de flesta näthandlare tar för installationen i norra Sverige, vilket gör att du med förtroende kan vända dig till oss för hjälp även om du inte köpt värmepumpen av oss. Vi har full behörighet att installera värmepumpar. Ha också i åtanke att vi kan konkurrera med de flesta näthandlarna även när du köper både maskin och installation av oss.

Vi kan sälja värmepumpar från:

 • Daikin
 • Panasonic
 • Toshiba
 • Mitsubishi Electric
 • Gree
 • med fler...

Kommentarer

Skriv en kommentar

Standardinstallation

Standardinstallation

Standardinstallation

En del i verksamheten är bifirman Värmepumpsforum Installation, och i denna verksamhet erbjuder vi installation av luftvärmepumpar i Piteå med omnejd. 

Energibutiken.se ägs och drivs av Web Info Quality EU AB. Företaget har en mängd verksamheter som ni kan läsa mer om på vår hemsida www.webiq.se

Skriv en kommentar