Logger 3030 PRO Modbus

03-002

Ny

Logger 3030 PRO Modbus

är en kraftfull logger/styrenhet med fokus på att vara maximalt flexibel och lättanvänd. Stöd för olika givare, många utgångar, larm via SMS och E-post, loggning lokalt och på distans gör användningsområdena i det närmaste oändliga. Loggern har Modbus som gör det möjligt att logga t.ex. elmätare direkt från "minnet". M-bus med hjälp av en M-bus master (Tillbehör).

Mer detaljer

159 objekt

I Lager

3 200,00 kr

Mer information

Logger 3030 PRO Modbus

För utförligare info, se produktens hemsida eller manualen på e-logger.se MANUAL.

Logger 3030 PRO är en kraftfull logger/styrenhet med fokus på att vara maximalt flexibel och lättanvänd. Stöd för en uppsjö av givare, många utgångar, loggning lokalt och på distans och larmmöjligheter via sms- och e-post, gör användningsområdena i det närmaste oändliga. Några exempel på användningsområden:

 • Villor, fritidshus, hyresfastigheter, lokaler där man vill hålla koll på inomhusklimat, uppvärmning, el-, energi- och vattenförbrukning och även styra elförbrukare
 • Butiker, restauranger, laboratorium där man vill hålla koll på kylar/frysar och larma vid fel
 • Solfångaranläggningar, både för el och värme där man vill hålla koll på temperaturer och producerad energi
 • Solfångarstyrning med on/off eller varvtalsstyrning via PWM eller analog utsignal, upp till 4 solfångare kan styras separat.
 • Värmepumpar, fastbränslepannor (pellets/flis) för övervakning och intrimning
 • För fjärravläsning och debitering av el för olika typer av hyresgäster
 • För fjärravläsning av elmätare i laddstolpar för el och hybridbilar, t.ex. kan fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar ha stor nytta av Logger 3030 PRO och Energibutikens elmätare för att kunna erbjuda sina boende laddplatser för elbilar och hybridbilar.
 • Campingplatser som vill fjärravläsa elmätare för att kunna debitera siona kunder för den el de faktiskt förbrukat.

Logger 3030 finns i två varianter. Logger 3030 och denna, den mer avancerade Logger 3030 PRO, läs mer om finesserna under rubriken hårdvara nedan.

Logger 3030 hanterar upp till 70 mätpunkter. Mätdata kan lagras med intervall så tätt som en gång var tionde sekund.

Logger 3030 PRO har interna ingångar för analoga givare, pt1000-givare för höga temperaturer samt pulser (elmätare, vattenmätare/flödesmätare och värmemätare).

Tre seriella digitala sensoringångar ger möjlighet att anluta Dallas temperaturgivare som kan mäta temperatur i intervallet -50 till +125°C med hög noggrannhet, samt olika moduler, bland annat en temp/fuktmodul. De givare/enheter som ansluts till en sensoringång kan parallellkopplas i en enda lång slinga för minimal kabeldragning.

Via radio kan trådlösa givare från väderstation tas emot.

På pro-versionen kan elmätare, vattenmätare/flödesmätare och energimätare anslutas via seriell Modbus och M-bus (M-bus kräver extern adapter) varvid avläsningsnoggrannheten ökar och det ges tillgång till många fler parametrar att läsa ut i jämförelse med avläsning med pulsutgång.

För kommunikation ansluts Logger 3030 PRO med vanlig partvinnad nätverkskabel till ledig port på router.

Loggning sker mot Windows-pc med hjälp av programmet LoggerSoft, via fast eller mobilt bredband mot webbtjänsten e-logger (betaltjänst alt. begränsat gratisalternativ), eller helt fristående mot SD-minneskortsläsare i loggern (SD-kort ingår ej). Det planeras även för ett öppet gränssnitt mot Logger 3030 PRO som möjliggör avläsning av givarvärden med http-anrop.

Inställningar, uppdateringar och support sker via ett gratis konto i webbtjänsten E-logger.

I leveransen ingår:

 • Logger 3030 PRO
 • Nätaggregat 12V
 • Länk till LoggerSoft för nedladdning

Logger 3030 hårdvara

 • 2,8 tum 320x240 pixlar grafisk tryckkänslig färgdisplay
 • Högtalare för larmljud
 • Ethernetkontakt för kommunikation
 • 2,1 mm DC-jack för strömförsörjning 12V, 1A
 • SD-kortsläsare för fristående loggning mot minneskort, det går även att logga mot minneskort parallellt med loggning mot pc-program eller webbtjänst som extra backup om till exempel nätverksanslutningen går ner
 • Klocka med batteribackup, möjliggör tillsammans med SD-kortsläsaren fristående loggning, gör dessutom att denna logger till skillnad mot Logger 2020 klarar av att logga direkt efter strömavbrott även om den interna klockan inte kan ställas via nätverket
 • Barometer för mätning av lufttryck, anslut några temperaturgivare och en trådlös vind/regnmätare via radion och du har en komplett väderstation
 • 433 MHz sändare/mottagare för mottagning från och styrning av trådlösa enheter. Till exempel väderstationer och trådlösa brytare.
 • IR-sändare/mottagare för ev. framtida funktion för styrning av till exempel luftvärmepumpar.
 • 3 st analoga ingångar 0-5V som tål 0-24V. Kan till exempel användas med ljussensorer eller med industrigivare på samma jordpotential (dvs. sådant som strömförsörjs från samma nätaggregat som loggern).
 • Elektroniskt säkrade spänningsutgångar 1 st 5V/100mA och 1 st 12V/50mA eller 300mA valbart för försörjning av externa givare
 • 6 st puls- eller digitala ingångar 0-12V - omslagsnivå cirka 2V, tål max 12V. Här kan upp till 6 elmätare, vattenmätare eller energimätare med pulsutgång eller optisk avläsning anslutas.
 • 3 st sensoringångar för 3 st helt oberoende slingor med dallas temperaturgivare eller expansionsmoduler
 • 4 st PT1000-ingångar för mätning av temperatur i området -128-+518 grader
 • 8 st reläutgångar för drivning av 12V-reläer (en av dem går bort om IR-sändare skall användas)

Utöver funktionaliteten i Logger 3030 har Logger 3030 PRO även:

 • Isolerad RS485 eller RS232 (val sker via bygling) med stöd för Modbus- och M-busutrustning (M-bus kräver separat extern adapter). Via Modbus eller M-bus kan upp till 30 elmätare, energimätare, vattenmätare och co2/temp/fuktmätare anslutas i en slinga. M-bus/Modbus ger bättre precision och gör det möjligt att läsa ut många fler parametrar än vad avläsning via pulsutgång ger. Exempelvis ger pulsutgången från en energimätare endast information om energiförbrukning medan M-busutgången även ger möjlighet att logga flöde och in- respektive uttemperatur. Eller för att ta en elmätare som exempel så ger pulsutgången endast total elförbrukning, men via Modbus kan man läsa ut ström, spänning och förbrukning på olika faser.
 • 4 st isolerade analoga ingångar 0-12V som tål 0-24V för användning med givare på annan jordpotential. Här kan till exempel industrigivare som strömförsörjs med externt nätagg anslutas.
 • 2 st isolerade pulsbreddsmodulerade utgångar 0-12V, max 3 mA/utgång. Dessa kommer att kunna styras via generell styrfunktion till valfritt värde beroende på händelse. Kan till exempel användas för att med efterföljande kraftelektronik dimma belysning. I framtiden finns planer på att styra cirkulationspumpar med dessa utgångar.
 • 2 st isolerade analoga utgångar 0-10V, max 3 mA/utgång. Dessa kommer att kunna styras via generell styrfunktion till valfritt värde beroende på händelse. Kan då användas som reglersignal i 0-10V utrustning. I framtiden finns planer på att styra cirkulationspumpar med dessa utgångar.
 • Inbyggd övervakning av spänningsplintar. Övervakade plintar är 5V ADC, 12V ADC, 12V pulsutgångar, 12V Sensors 1, 12V Sensors 2, 12V Sensors 3 samt 5V Sensors 3. Ett av de vanligaste givarfelen är problem med matningsspänningar pga överbelastning, kortslutning eller fukt. Övervakningsfunktionen gör det möjligt att se att spänningarna är ok utan mätinstrument och även att på distans i webbläsaren se om någon utgång är överbelastad/säkring löst ut.

Loggning mot PC

Då data skall lagras på en PC installeras det medföljande programmet LoggerSoft och Logger 3030 PRO ansluts via en nätverkskabel till din router. Datorn måste alltid vara påslagen vid loggning.

LoggerSoft kan presentera all anslutna givare i tabeller och grafer (valfritt antal), bilder på tabeller och grafer kan sparas till hårddisk, och via medföljande FTP-program automatiskt skickas upp till en egen hemsida. LoggerSoft erbjuder i dagsläget inga mer avancerade funktioner, utan vi hänvisar kunder som vill ha mer avancerade funktioner till webbtjänsten e-logger (se nedan).

Loggning mot webtjänsten e-logger.se

Väljer man att logga mot webbplatsen ansluts Logger 3030 PRO med en nätverkskabel, eller en trådlös accesspunkt, mot en bredbandsrouter kopplad till ditt bredbandsuttag.

(Loggning via mobilt bredband fungerar också bra, kräver mobil bredbandsrouter)

Data skickas automatiskt till webbplatsen E-logger, ingen dator behöver vara igång för loggning och insamlad mätdata är alltid åtkomlig via en webbläsare, antingen i en pc, surplatta eller mobiltelefon.

Avancerade funktioner

Webbtjänsten e-logger erbjuder en mängd möjligheter utöver det som LoggerSoft erbjuder, några exempel visas nedan:

Beräknade kanaler

 • Effekt från två temperaturkanaler och konstant - används till för att exempel beräkna vilken uteffekt en värmepump, värmepanna eller solfångaranläggning ger.
 • Effekt från två temperaturkanaler och flödesmätare - samma som ovan då flödesmätare finns tillgänglig.
 • Effektfaktor (COP) från beräknad effekt enligt ovan och kanal med elmätare uppmätt effekt - används vanligtvis för att beräkna hur effektiv en värmepump är, hur mycket uteffekt den ger i förhållande till ineffekten.
 • Ånghalt från temperatur och luftfuktighet. Fukttillskott kan räknas ut genom att lägga 2 st beräknade kanaler för ånghalt i en beräknad kanal för differens.
 • U-värde enligt effekt/((inomhustemperatur-utomhustemperatur)*area)
 • Börvärde efter utomhustemperatur, räknas enligt ramp_start+(utomhus-ramp_start)*lutning. Används till att se hur väl en värmeanläggning följer sin reglerkurva.
 • Differens mellan upp till 4 kanaler enligt Kanal1-Kanal2-Kanal3-Kanal4. En beräknad kanal av denna typ skapas automatiskt för hushållsel om kanaler för el total och el värme finns definierade.
 • Summa av upp till 4 kanaler enligt Kanal1+Kanal2+Kanal3+Kanal4.
 • Procent - förhållandet mellan två kanaler enligt Kanal1/Kanal2*100.

Från e-logger.se kan du även få larm via e-post eller SMS.

De givare/moduler som idag finns tillgängliga kan du läsa mer om under menyvalet "Loggertillbehör" i menyn till vänster, fler tillbehör kommer, så titta gärna in här då och då för att se på vårt utbud av tillbehör.

Som temperaturgivare används primärt Dallas 1-wiregivare (prisvärda, hållbara och med hög nogrannhet), de kan parallellkopplas i en enda lång slinga för minimal kabeldragning.

Loggning av elförbrukning

Elmätare ansluts till speciella ingångar på loggern, det kan ske på två sätt, antingen med en tvåledare till pulsutgången på mätaren om sådan finns (skall göras av behörig elektriker), eller med en optisk sensor som avläser den lysdiod på elmätaren som blinkar i takt med energiförbrukningen. Logger 3030 PRO drivs med den medföljande 12V nätadaptern och förbrukar mindre än 12W, normalt avsevärt mycket mindre.

Vår prissättning av webbtjänsten är satt så att det inte skall kosta mer än att ha en "loggningsdator" igång året runt, din bonus är att du får utökade funktioner och tillgänglighet till mätdata var du än befinner dig.

Webbtjänsten har några olika kontoalternativ, gratis, standard och premium, läs mer om webbtjänsten här: Allt om webbtjänsten

Kontoalternativ/priser: KONTOALTERNATIV OCH PRISER

Kommentarer

Skriv en kommentar

Logger 3030 PRO Modbus

Logger 3030 PRO Modbus

Logger 3030 PRO Modbus

är en kraftfull logger/styrenhet med fokus på att vara maximalt flexibel och lättanvänd. Stöd för olika givare, många utgångar, larm via SMS och E-post, loggning lokalt och på distans gör användningsområdena i det närmaste oändliga. Loggern har Modbus som gör det möjligt att logga t.ex. elmätare direkt från "minnet". M-bus med hjälp av en M-bus master (Tillbehör).

Skriv en kommentar

Tillbehör

Kunder som köpt denna produkt köpte också: